Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Zablokowany pedał gazu – czyli jak tworzą się nowotwory

ZABLOKOWANY PEDAŁ GAZU – CZYLI JAK TWORZĄ SIĘ NOWOTWORY

Komórka jest podobna do bańki mydlanej, której ściana zbudowana jest z lipidów. Komunikacja między komórkami jest możliwa dzięki „cząsteczkom komunikacyjnym”, które odbierane są przez „anteny” znajdujące się na powierzchni komórek. Kiedy anteny komórki przechwycą taką cząsteczkę, zawarte w niej informacje są przekazywane do jądra komórki, które jest centrum dowodzenia i ośrodkiem informacji komórki. Proces ten nazywamy procesem przekazywania sygnału. Ogniwa łańcucha informacyjnego to drogi przekazywania sygnału.

Podczas cyklu życia komórki wszystko działa właściwie do momentu powstania nieprawidłowości w obrębie dróg przekazywania sygnału. Proces tworzenia się nowotworu można porównać do zablokowania się pedału gazu w samochodzie podczas jazdy. Dzieje się tak, kiedy sygnał z anteny komórki lub innych cząsteczek będących ogniwami łańcucha informacyjnego w jej wnętrzu dociera do jądra komórki w sposób ciągły. Sygnał taki jest nieprawidłowy: nakazuje on komórce rozpoczęcie ciągłego podziału, patologicznego wzrostu lub nawet metastazy. Niestety, zdrowa do tego momentu komórka nie jest w stanie stwierdzić, że ma do czynienia z nieprawidłowym sygnałem przekazywanym przez włączony na stałe przekaźnik. Właśnie dlatego zaczyna ona wykonywać instrukcje wywołujące niekontrolowany podział. Od tego momentu komórka zaczyna się dzielić, a z czasem powstaje tkanka nowotworowa.

Każda cząsteczka w obrębie dróg przekazywania sygnału w komórce może ulec uszkodzeniu, więc nakaz podziału może pochodzić dosłownie z każdego miejsca. Dla danego rodzaju nowotworu najważniejsze jest określenie uszkodzonej cząsteczki, która odpowiada za przekazywanie błędnych informacji do jądra komórki. To tej cząsteczce trzeba „nakazać”, żeby „przestała nadawać błędny sygnał”. Takie polecenie można wydać cząsteczce za pomocą nowoczesnych, celowanych leków przeciwnowotworowych.