Innowacje mamy w genach

23 listopada 2017

Nauka

Dowody molekularne i kliniczne są w firmie KPS rygorystycznie testowane i sprawdzane.
Stale ewoluująca medycyna oparta na dowodach wymaga informacji generowanych na najwyższym poziomie wiarygodności. Profile molekularne KPS odnoszą się przede wszystkim do bazy danych Katalogu Mutacji somatycznych w nowotworach COSMIC Instytutu SANGER oraz zrecenzowanych publikacji w PUBMED.

 

Zwracamy również szczególną uwagę na projekty ATLAS GENOMU RAKA, które stale rozwijają genomowy krajobraz poszczególnych typów nowotworów.
Niektóre biomarkery są zawarte w rejestracjach leków dla wybranych typów nowotworów (np. EGFR – gefitynib). Publikacje wyników prób klinicznych mogą następnie wskazać, że lek ukierunkowany może być skuteczny w obecności predykcyjnych biomarkerów w innych typach nowotworów (np. HER-2 – trastuzumab w nowotworze jelita grubego).

W medycynie często publikowane są tylko opisy przypadków z dramatycznymi wynikami. Firma KPS jest zdania, że aby wypełnić tę potencjalną lukę w wiedzy (np. brak danych przedklinicznych), dowody molekularne i biologiczne muszą zostać włączone w algorytm podejmowania decyzji.

Firma KPS jest również przekonana, że w przyszłości należy kłaść nacisk na solidne wyniki kliniczne i związki biologiczne, a nie na marginalne skutki – nawet, jeśli te ostatnie są statystycznie udowodnione.

Używamy dwuetapowego systemu rankingu dowodów. Pierwszy odnosi się do typu eksperymentu, podobnie jak w klasycznej medycynie opartej na dowodach. Drugi próbuje zademonstrować solidność danych. Na przykład, mutacje genu KRAS niemal w 100% wykluczają reakcję na pewne inhibitory EGFR, podczas gdy dane dotyczące znaczenia mutacji PIK3CA nie są aż tak solidne.