Innowacje mamy w genach

23 listopada 2017

Jakość

Firma KPS osiągnęła 100% dokładności (czułość i swoistość) w trzech niezależnych badaniach zewnętrznego zapewnienia jakości (EQA) dla badań mutacji genu KRAS, w tym EQA Europejskiego Stowarzyszenia Patologów.

Lekarze stwierdzili blisko 100% wskaźnik odpowiedzi na EGFR-TKI (erlotynib i gefitynib) u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca [NSCLC] posiadających mutacje w genie EGFR [receptora naskórkowego czynnika wzrostu] zidentyfikowane przez firmę KPS (1). Jest to wyższa korelacja niż ta stwierdzona w badaniach klinicznych, w których do selekcji pacjentów użyto innych laboratoriów i metod. To teoretycznie oznacza, że ten sam lek może być bardziej skuteczny w leczeniu opartym o biomarkery lub badaniu klinicznym, jeśli stosowana jest nasza technologia diagnostyczna.
Firma KPS posiada certyfikat jakości ISO 9001.2008.

Wybrane Certyfikaty:
   

cert-2014 EQA_2012_KRAS SGS_UKAS_ISO9001_english KRAS_2010_QuIP_certificate KRAS_2010_EQA_certificate

1. Wysokiej liczbie kopii genu receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) oraz mutacjom aktywującym w gruczolakorakach płuc nie zawsze towarzyszy pozytywna ekspresja dla białek EGFR w standardowej analizie immunohistochemicznej. Pinter F, Papay J, Almasi A, Sapi Z, Szabo E, Kanya M, Tamasi A, Jori B, Varkondi E, Moldvay J, Szondy K, Keri G, Dominici M, Conte P, Eckhardt S, Kopper L, Schwab R, Petak I. J Mol Diagn. 2008 Mar;10(2):160-8.