Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

ONCOMPASS™ SELECT L

ONCOMPASS™ Select L to główna usługa diagnostyki molekularnej i informacji związanej z leczeniem.

Obejmuje on:
Najnowocześniejszą diagnostykę molekularną do 60 terapeutycznie istotnych genów nowotworu, przeprowadzaną za pomocą metod sekwencjonowania nowej generacji. W celu poprawy jakości informacji wykonywane są także co najmniej trzy analizy FISH wybranych genów.

ONCOMPASS™ Calculator wskazuje jakie ukierunkowane leczenie ma pozytywny lub negatywny związek z indywidualnym profilem mutacji pacjenta, w oparciu o wyniki odpowiednich publikacji naukowych. Calculator informuje, czy skuteczny lek na typ nowotworu pacjenta jest zarejestrowany lub jest dostępny jedynie poza zarejestrowanym zastosowaniem lub w badaniach klinicznych. Ujawnia on również, która cząsteczka prawdopodobnie nie będzie skuteczna w walce z nowotworem.

Lista dostępnych na całym świecie badań klinicznych, które mogą pomóc pacjentowi.

ONCOMPASS™ Select L bada następujące geny:

ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNA11, GNAS, GNAQ, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TP53, VHL,DDR2, CHEK2, PIK3R1, MAP2K1, JAK1, TGFBR2, PDGFRB, IGFR1, oraz 3 testy FISH z następujących: HER-2, ALK, c-MET, FGFR1, PIK3CA, EGFR, ROS-1

Panel ten opiera się na badaniach sekwencyjnych najnowszej generacji, obejmujących 300 fragmentów 58 genów: ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNA11, GNAS, GNAQ, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TP53, VHL, DDR2, CHEK2, PIK3R1, MAP2K1, JAK1, TGFBR2, PDGFRB, IGFR1. Ponadto w przypadku trzech genów wybranych przez Calculator (spośród genów HER-2, ALK, c-MET, FGFR, PIK3CA, EGFR) przeprowadzamy analizę FISH pozwalającą na wykrycie dodatkowych kopii sekwencji genów i określenie translokacji (wzajemnej wymiany) fragmentów chromosomów.