Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Jak można skorzystać z serwisu ONCOMPASS™?

Ponieważ dobór celowanej metody leczenia jest tylko jednym z elementów leczenia nowotworów, uważamy za konieczne porozmawianie z lekarzem prowadzącym lub lekarzami pracującymi w naszym ośrodku diagnostycznym na temat zasadności serwisu Oncompass i jego wykorzystania w świetle historii medycznej pacjenta.

Można do nas zadzwonić (+48 (22) 209 89 11) lub wysłać e-mail (info@oncompass.pl). Nasi pracownicy przekażą informację na temat tego, czy Państwa lekarz prowadzący jest jednym z naszych współpracowników lub podadzą adres najbliższego lekarza zajmującego się onkologią molekularną.

Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z serwisu Oncompass, otrzymają Państwo formularz zlecenia badań, który po podpisaniu przez Państwa i Państwa lekarza należy przesłać do nas faksem, pocztą lub e-mailem.
Zajmujemy się także pozyskaniem próbek tkanki nowotworowej z zakładu patologii, tak więc Państwa lekarz prowadzący musi jedynie przekazać nam dane ośrodka, w którym przechowywane są pobrane od Państwa próbki. Ośrodek prześle nam pocztą próbki wymagane do badań diagnostyki molekularnej.

Jeżeli w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania nie praktykuje żaden z naszych współpracujących lekarzy onkologów, mogą Państwo skorzystać z konsultacji z jednym z naszych lekarzy (osobiście lub drogą pisemną).
Wyniki badań oraz powiązane z nimi zalecenia przekaże Państwu lekarz prowadzący, który zlecił badanie, lub jeden z lekarzy pracujących w naszym ośrodku.