Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Dlaczego potrzebuję ONCOMPASS™?

W nowotworach istnieje 138 genów “decydujących”, z ponad milionem potencjalnych mutacji. Twój indywidualny profil mutacji ma wpływ na to, która terapia celowana może działać w Twoim przypadku. Istnieje ponad 260 dostępnych cząsteczek zarejestrowanych lub znajdujących się w fazie badań klinicznych.

Aby Twój lekarz mógł zdecydować, jakie spersonalizowane leczenie jest najlepsze dla Ciebie konieczne jest skorzystanie z całościowej, dostępnej technologii diagnostycznej oraz informacyjnej – tym jest serwis ONCOMPASS™.