Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Jak możemy pomóc tobie lub twoim bliskim?

Otwieramy drzwi do opcji leczenia dostępnych na całym świecie: uzyskaj informacje na temat wszystkich terapii celowanych w jednym miejscu.
Usługa informacji molekularnych firmy KPS zapewnia międzynarodowy przegląd najnowszych wyników badań naukowych w badaniach nad nowotworami oraz molekularnie ukierunkowane, spersonalizowane opcje leczenia.

Większość ośrodków onkologicznych oferuje opcje lecznicze dostępne w ich klinice i poleca tylko testy diagnostyczne dla dostępnych tam opcji leczenia. Jednakże postęp w badaniach onkologicznych jest bardzo szybki, dlatego istnieją różne opcje leczenia, które nie są wszędzie dostępne. Jeśli pójdziesz przez przypadek do jednej z klinik, możesz nie trafić do odpowiedniego miejsca, w którym oferowane i dostępne leczenie jest dla Ciebie najlepsze.

Firma KPS jest niezależnym centrum diagnostycznym i informacyjnym działającym we współpracy z najznakomitszymi publicznymi i prywatnymi ośrodkami onkologicznymi. Skierujemy Cię do jednego z nich, a następnie onkolog zamówi dla Ciebie test diagnostyczny ONCOMPASS™. Przeanalizujemy Twoją próbkę nowotworu, która została użyta w teście patologicznym i oddana do przechowania na 30 lat do zakładu patomorfologii. Wtedy przedstawimy szczegółową analizę na temat aktualnie dostępnych opcji spersonalizowanego leczenia skierowanego specjalnie przeciwko twojemu nowotworowi. Następnie możesz uzyskać ukierunkowane leczenie w Twojej klinice lub nasz partner – onkolog skieruje Cię do innej kliniki w naszej sieci ośrodków onkologicznych, w której można uzyskać tę konkretną terapię.
Oznacza to, że nie musisz podróżować po całym świecie, aby dowiedzieć się jakie opcje leczenia są dostępne i gdzie.

Istnieje 138 tzw. genów odpowiedzialnych, których mutacje mogą odgrywać znaczącą rolę w powstawaniu nowotworów u ludzi. Liczba cząsteczek leku, które mogą być skuteczne – zarówno u Ciebie, jak i u Twoich bliskich – przekracza 260. 60% nowych przeciwnowotworowych badań klinicznych jest powiązanych z mutacjami genów i innymi biomarkerami.

Ośrodki badań klinicznych badają swoich pacjentów pod względem biomarkerów, które są celowane przez leki – które są sprzedawane i finansowane w ich ośrodku – oraz dla biomarkerów celowanych przez badania kliniczne, które są dostępne w ich klinice. Jednakże większość biomarkerów (mutacji) występuje w niewielkiej części przypadków nowotworu (5-10%). W związku z tym szanse na to, że pacjent zostanie przypisany do celowanego badania klinicznego są bardzo niskie, jeśli celowane badania kliniczne innych ośrodków nie zostaną sprawdzone. Problem pojawia się, gdy nowotwór pacjenta zawiera mutację, która jest celowana przez lek, który jest dostępny tylko w innym ośrodku onkologicznym. Nigdy nie zostanie to jednak odkryte, ponieważ ten gen nie został przeanalizowany i nie ma nawet informacji o takich możliwościach.
Rozwiązaniem jest odwiedzenie centrum informacyjnego onkologii molekularnej, takiego jak KPS, przetestowanie wszystkich możliwych celów i pójście tam, gdzie dostępne jest najlepsze spersonalizowane leczenie.