Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Jakich wyników można się spodziewać?

Po wykryciu mutacji genetycznej w pobranej od Państwa próbce tkanki nowotworowej, Państwa lekarz prowadzący będzie w stanie dobrać odpowiednie leczenie celowane – zakładając, że jest ono dostępne.

Dzięki wynikom diagnostycznego badania molekularnego lekarz może uniknąć także polecania leku, który mógłby okazać się nieskuteczny, a który być może poleciłby, nie znając wyników takich badań.

Lekarz prowadzący może również zaproponować Państwu kontynuowanie leczenia w konkretnym ośrodku, przy wykorzystaniu tradycyjnych metod leczenia albo leku testowanego w ramach badań klinicznych.

Może też zdarzyć się, że otrzymają Państwo propozycję wzięcia udziału w prowadzonym w innym ośrodku (w kraju lub za granicą) badaniu klinicznym, w ramach którego badana jest substancja czynna opracowana z myślą o leczeniu nowotworów wywołanych obecną w tkankach Państwa nowotworu mutacją genetyczną.

Możemy również nie wykryć mutacji żadnego z genów;nie oznacza to, że wykonanie badania było stratą czasu: brak niektórych mutacji może zwiększyć skuteczność leczenia celowanego wpływającego na inne geny. Badanie wielu genów oszczędzi też pacjentowi konieczności wykonywania wielu badań pojedynczych genów i pobierania kolejnych próbek tkanek.

Pacjenci, u których nie stwierdzono znanych mutacji genów, powinni ponownie zgłosić się na badania diagnostyki molekularnej w przypadku odkrycia nowych genów nowotworowych, ponieważ istnieje szansa na wykrycie u nich tych właśnie mutacji.

Nawet jeżeli po przeprowadzeniu badania okaże się, że nie istnieje spersonalizowana metoda leczenia dla mutacji wykrytej w tkance nowotworowej, nie oznacza to, że badanie było przeprowadzone niepotrzebnie – pacjenci posiadający wyniki takich badań mogą mieć ułatwiony dostęp do takiego leczenia w przyszłości, po jego opracowaniu.