Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Czym jest ONCOMPASS™?

ONCOMPASS™: KOMPAS ONKOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST WYSZUKANIE/ ODNALEZIENIE NAJLEPSZEJ SPERSONALIZOWANEJ TERAPII

Nazwa serwisu Oncompass, dzięki któremu mogą Państwo dobrać spersonalizowane leczenie pochodzi od angielskich słów „oncology” (onkologia) i „compass” (kompas). Oncompass przekazuje szczegółowe informacje dotyczące obecności mutacji genetycznej, która może wpłynąć na Państwa leczenie.

Na podstawie wyniku badań jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w obrębie komórek nowotworowych pochodzących z pobranej od Państwa próbki występują mutacje genetyczne, które mogą pomóc lekarzowi onkologowi w zaplanowaniu spersonalizowanego leczenia.
Mogą się również Państwo dowiedzieć, czy gdzieś na świecie dostępne są opcje leczenia dokładnie tego rodzaju nowotworu, na który Państwo chorują. Opcje te mogą obejmować zarówno leki dostępne na rynku, jak i leki testowane w ramach badań klinicznych.
Równie ważną informacją jest świadomość tego, które rodzaje leczenia będą w Państwa przypadku nieskuteczne. To pomoże Państwu uniknąć niepotrzebnych wydatków i cierpienia.
Nie możemy obiecać, że w każdym przypadku na podstawie prowadzonych przez nas badań możliwe będzie dobranie spersonalizowanego leczenia – możemy jedynie udzielić na to pytanie satysfakcjonującej odpowiedzi.
Odpowiedź wskazuje często na konieczność kontynuowania bieżącego leczenia bez zmian. Mimo, że obecnie dysponujemy metodami leczenia celowanego, to usunięcie nowotworu w ramach zabiegu chirurgicznego pozostaje nadal najskuteczniejszą metoda leczenia raka, a stosowanie zalecanej chemioterapii lub radioterapii (lub połączenia tych metod) jest często skuteczne w leczeniu raka. Ważne więc jest, aby Państwa onkolog pomógł Państwu zdecydować, w jaki sposób wykorzystać możliwości dostępne dzięki uzyskanym informacjom genetycznym.

OFERUJEMY WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Uważamy, że firma KPS to pierwszy ośrodek w Europie, który umożliwia dostarczanie pacjentom danych w ramach diagnostyki molekularnej. Kilka podobnych ośrodków powstało niedawno w Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że w Europie istnieją już znaczące ośrodki zajmujące się genetyką molekularną i patologią, a także ośrodki prowadzące badania genetyczne najnowszej generacji i firmy bioinformatyczne dokonujące weryfikacji danych. Tacy usługodawcy nie są alternatywą czy konkurencją dla firmy KPS: postrzegamy ich jako potencjalnych partnerów. Firma KPS angażuje się systematycznie w wymianę danych dotyczących badań biologii nowotworów, wyników badań diagnostyki molekularnej i informacji koniecznych do wdrażania metod leczenia celowanego.

ZE WZGLĘDU NA NATŁOK INFORMACJI POTRZEBUJEMY NOWYCH ROZWIĄZAŃ, ABY ZMAKSYMALIZOWAĆ SZANSE SPERSONALIZOWANYCH TERAPII

Pytania dotyczące badań ponad 400 genów i przydatności 400 leków doprowadziły do natłoku informacji, co sprawia, że niezwykle trudno jest nadać im sens przy użyciu tradycyjnych metod.

Dlatego nasz ośrodek diagnostyczny zapewnia usługi wsparcia dla lekarzy prowadzących leczenie – aby pomóc im w interpretacji wyników. Oferujemy pomoc w zdecydowaniu, na którą substancję czynną nowotwór będzie wrażliwy lub oporny. W ten sposób, możemy pomóc lekarzowi prowadzącemu leczenie; należy jednak pamiętać, że lekarz prowadzący będzie brać pod uwagę również inne kryteria przy wyborze konkretnego leku (stadium choroby, choroby współistniejące, morfologię krwi itd.).

Istnieje wiele nowych leków dopuszczonych do obrotu na całym świecie, a w różnych krajach opracowywane są setki kolejnych leków. Wiele z nich to leki związane z biomarkerem. Trudno pamiętać kryteria włączenia i wyłączenia wszystkich badań klinicznych. Z tego też powodu istnieje zapotrzebowanie na centra diagnostyki molekularnej dostarczające informacji, takie jak nasze. Oprócz badań molekularnych, zapewniamy także stale aktualizowaną bazę danych zawierającą wszystkie dostępne badania kliniczne. Dzięki temu, nasze centrum posiada aktualne informacje o prawie wszystkich badaniach klinicznych prowadzonych w odniesieniu do leczenia celowanego.

Wyniki badań mogą pomóc w wyborze między finansowanymi leczeniami dostępnymi w centrum onkologii. W przypadku niektórych leków lub metod stosowania, wymagane jest również upoważnienie instytucji farmaceutycznej. Nasi specjaliści mogą pomóc twojemu lekarzowi prowadzącemu z tym upoważnieniem, aby ograniczyć jego obciążenie administracyjne. Należy jednak zauważyć, że te opcje leczenia nie są zwykle finansowane przez publiczne fundusze ubezpieczeniowe.

POMAGAMY PORUSZAĆ SIĘ W LABIRYNCIE MUTACJI GENETYCZNYCH

Nasze testy diagnostyczne są w stanie wykryć możliwe mutacje w 58 genach, które są najczęściej odpowiedzialne za nowotwory. Większość z z tych genów znajdujemy najczęściej w nowotworze płuc, jelita grubego, żołądka, prostaty, jajników, piersi i raku głowy i szyi.

Nie sprawdzamy wszystkich możliwych genów nowotworów, ale ponieważ testujemy najczęstsze z nich, znajdujemy mutacje w 70-80% przypadków. Każda z tych mutacji może występować w dowolnych nowotworach, ale są pewne mutacje, które są częstsze w danym nowotworze niż w innym.

Podczas prowadzonych przez nas badań genetycznych jesteśmy w stanie wykryć potencjalne mutacje pięćdziesięciu ośmiu (czyli niemal połowy) genów odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów tkanki nabłonkowej. Oprócz raka płuc, raka okrężnicy, raka żołądka, raka prostaty, raka trzustki, raka jajników, raka piersi czy nowotworów w obrębie głowy i szyi, jesteśmy także w stanie z dużym prawdopodobieństwem wykryć mutacje genetyczne związane z powstawaniem rzadszych form nowotworów tkanki nabłonkowej.

Badane przez nas 58 genów obejmuje najczęściej występujące mutacje genów nabyte w ciągu życia pacjentów. Dotyczące ich dane zapisane są w bazie danych Instytutu SANGER. Oczywiście częstotliwość występowania stu genów związanych z powstawaniem nowotworów nie jest jednolita. Nie każdy z tych stu genów występuje w komórkach nowotworowych w jednym procencie. Niektóre mutacje genetyczne występują w mniejszych lub większych proporcjach. Częstotliwość występowania genów związanych z powstawaniem nowotworów waha się również w zależności od narządu, co oznacza, że dana mutacja genetyczna może występować częściej w przypadku raka piersi niż, dajmy na to, raka jajników.

W ramach rutynowych badań genetycznych w większości ośrodków bada się od jednego do dwóch genów. W Stanach Zjednoczonych rutynowo bada się kilkadziesiąt genów. W naszych ośrodkach zapewniamy znacznie bardziej kompleksowe badania: analizujemy 58 możliwych mutacji genów związanych z powstawaniem wymienionych wcześniej nowotworów, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu i wiedzy najlepszych ekspertów. Niepowtarzalność naszych usług polega również na tym, że nie ograniczamy się wyłącznie do badań diagnostycznych. Pomagamy poruszać się w „labiryncie” genów i mutacji genetycznych i przekładamy wyniki uzyskane w ramach badań molekularnych na wymierne liczby, które mogą być wykorzystane podczas leczenia.

Trafiający do nas pacjenci nie otrzymują niezrozumiałych danych, ale praktyczną pomoc umożliwiającą ich lekarzowi prowadzącemu dostosowanie odpowiedniego leczenia. Po przeprowadzeniu badań okaże się, czy na rynku istnieje zatwierdzony lek stosowany w leczeniu danego rodzaju nowotworu bądź też jeszcze niezatwierdzony, inny odpowiedni lek. Będzie również wiadomo, czy prowadzone jest gdzieś badanie kliniczne, do którego pacjent może być zakwalifikowany, aby uzyskać skuteczne leczenie.