Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Na czym polega różnica między badaniem pojedyńczej mutacji genowej, a serwisem ONCOMPASS™?

Prawdopodobnie słyszeli już Państwo o badaniach diagnostyki molekularnej. Badania te mają na celu wykrycie mutacji genowych prowadzących do powstania nowotworów. Wykrycie mutacji genetycznej (a co za tym idzie – określenie odpowiedniej metody leczenia celowanego dostępnymi lub opracowywanymi lekami) pozwoli Państwu i Państwa bliskim na skorzystanie z nowoczesnych metod leczenia przeciwnowotworowego.

Wiele ośrodków na całym świecie przeprowadza badania diagnostyki molekularnej, jednakże badania te są prowadzone w kierunku niektórych tylko genów czy sekwencji genów. Do najlepiej znanych badań tego typu zaliczamy testy KRAS (dla nowotworów okrężnicy) i EGFR (dla raka płuc), a także HER-2 (dla raka piersi). Badania te pozwalają na oszacowanie skuteczności (lub jej braku) dostępnego leczenia celowanego molekularnie w danym rozpoznaniu.

W przypadku wykonywania badania pojedynczej mutacji genowej, terapia celowana dobierana jest pod kątem dostępności w danym centrum onkologii określonego leczenia. Jest to tak zwane „dopasowanie pacjenta do leku”.
W przypadku badań obejmujących wiele genów, najpierw stwierdza się obecność mutacji genowych. Następnie wykorzystuje się bazy danych dotyczące onkologii molekularnej, aby spróbować ustalić, który lek celowany może być wykorzystany do leczenia pacjenta w danym ośrodku lub innym ośrodku na świecie. Jest to tak zwane „dopasowanie leku do pacjenta”.

Tak więc usługa Oncompass obejmuje, oprócz szczegółowego badania mutacji genowych, także pełną interpretację co do uzyskanego badania oraz listę potencjalnych badań klinicznych, które są skorelowane z wynikami badań mutacji genowych indywidualnych dla każdego pacjenta.