Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Co zawiera serwis ONCOMPASS™ patient assistance?

W imieniu pacjenta oraz lekarza prowadzącego inicjujemy kontakt z Głównym Badaczem/ koordynatorem badania próby klinicznej (prób klinicznych), w kierowanym zapytaniu.

Reprezentując pacjenta, jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie głównemu badaczowi w konkretnej lokalizacji wymaganych informacji o pacjencie przetłumaczonych na język angielski, w tym arkusza streszczenia osobowej i medycznej historii pacjenta, badania ONCOMPASS™ Report, jak również wszelkich specjalnych wymaganych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w badaniu.

Informujemy pacjenta i / lub rodzinę z wyprzedzeniem o badaniach klinicznych w ogóle oraz o szczegółach konkretnego badania (badań), o którym mowa. Omawiamy zagrożenia, wady i zalety oraz ograniczenia tego badania, jak również potencjalne oczekiwane wydatki związane z badaniem.

Ułatwiamy zorganizowanie pierwszej konsultacji między pacjentem / przedstawicielem pacjenta oraz Głównym Badaczem / koordynatorem badania w centrum onkologii, w celu omówienia potencjalnego uczestnictwa w badaniu, aby dokonać ponownej oceny pacjenta dla wszystkich kryteriów włączenia oraz wyłączenia oraz, w stosownych przypadkach, do wyrażenia zgody.