Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Celowane leczenie

OBIETNICA NOWOCZESNEGO LECZENIA NOWOTWORÓW: CELOWANE LECZENIE NOWOTWORÓW.

W ostatnich latach zaobserwowano zmianę paradygmatu w leczeniu raka, która ma dwa główne elementy. Jednym z elementów jest to, że wzrasta liczba opcji leczenia które, same lub w połączeniu z tradycyjnymi formami leczenia, zapewniają znaczącą poprawę stanu pacjentów.

Przeciwnowotworowe terapie celowane wykazują nieprzerwany rozwój. Nowe leki ukierunkowane są stale zatwierdzane, a na całym świecie badanych jest do leczenia ukierunkowanego prawie czterysta cząsteczek leków. Jest to ogromna liczba, która wyraża skalę badań w tej dziedzinie. W ciągu następnych lat można się spodziewać prawdziwej eksplozji na rynku leków celowanych. Obserwowany będzie także wyraźny wzrost liczby leków przeciwnowotworowych, które zapewniają celowane leczenie odpowiednim pacjentom.

Drugim elementem zmiany paradygmatu jest nowe spojrzenie, które nawet na początku nie mogło być przez onkologów uznane za trywialne. To, co jeszcze kilka lat temu akceptowane było przez nielicznych, dziś uznawane jest za oczywiste. Niezależnie od histologicznej i anatomicznej jednostki, do której przynależy nowotwór, skuteczność ukierunkowanego leczenia będzie zależała od defektów genów w materiale genetycznym komórek nowotworowych.

Przed nami prawdziwa rewolucja w zakresie spersonalizowanego i celowanego leczenia nowotworów. Niemal co tydzień poznajemy nowe wyniki badań naukowych dotyczących mutacji genów związanych z powstawaniem nowotworów.

JEŻELI ZNALEZIONY ZOSTANIE CEL, LECZENIE CELOWANE JEST NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM

Przeciwnowotworowa terapia celowana niekoniecznie jest skuteczną terapią dla wszystkich pacjentów. Ale, jeśli rezultaty są pozytywne, można często zaobserwować dramatyczne różnice w porównaniu do wcześniejszych wyników.

Pierwszym warunkiem pomyślnego leczenia jest poznanie celu leku. Dlatego właśnie konieczny jest molekularny test diagnostyczny. Jeżeli cel obecny jest w komórkach nowotworowych, lek ukierunkowany będzie bardziej lub mniej skuteczny. Oznacza to, że stosując lek ukierunkowany można uzyskać lepsze wyniki w połączeniu z tradycyjnym leczeniem, a nawet i bez tego typu leczenia w porównaniu z którąkolwiek wcześniejszą możliwością.

Jeżeli komórki nowotworowe nie zawierają celu wymaganego dla celowanego leczenia, test i tak nie był niepotrzebny. W tym przypadku pewne jest to, że Tobie i Twoim bliskich w chwili obecnej powinny być podawane tradycyjne formy leczenia. W tych przypadkach celowane leczenie nadal może być możliwe w późniejszym okresie. Identyfikacja defektów genów działających jako cele dla leków jest prowadzona na bieżąco. Dlatego też ukierunkowane leczenie może być dostępne dla Ciebie lub Twoich bliskich w ciągu kilku lat, co może doprowadzić do znaczącej poprawy stanu twojego zdrowia.

TAJEMNICA TERAPII CELOWANYCH: HAMUJĄ WADLIWE BIAŁKO

Celami dla nowoczesnych ukierunkowanych leków przeciwnowotworowych są białka, które stały się wadliwe ze względu na defekty genów obecne w materiale genetycznym komórek. Jak wspomniano powyżej, identyfikacja tych defektów genowych jest prowadzona na bieżąco. W ośrodkach badań medycznych na całym świecie bada się kilka tysięcy próbek tkanek nowotworowych; w związku z tym nowe wyniki badań wskazujące możliwe cele dla leków stają się dostępne niemalże każdego dnia (Baza danych zawierająca wady genów związane z powstawaniem nowotworów, monitorowana przez naszych specjalistów każdego dnia, jest dostępna on-line dla każdego na stronie internetowej SANGER Institute: Katalog Mutacji Somatycznych w Nowotworach).

Zaprojektowaliśmy nasze usługi, zwane ONCOMPASS™, aby testować próbki tkanek nowotworowych wysłane do nas względem wszystkich obecnie znanych defektów genów, a następnie identyfikować nowoczesne ukierunkowane terapie przeciwnowotworowe, które mogą być zastosowane.