Innowacje mamy w genach

15 listopada 2017

Czy leczenie celowane może nie być dla mnie najlepszym rozwiązaniem?

W ramach wykonywanych badań może okazać się, że najlepszym rozwiązaniem będzie bezpieczny zabieg chirurgiczny. Może również okazać się, że po zastosowaniu tradycyjnej chemioterapii Państwa nowotwór można będzie usunąć chirurgicznie.

Nasze badania obejmują wiele genów, istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że wykryjemy mutację genetyczną, która odpowiada za powstanie u Państwa czy Państwa bliskich nowotworu. Muszą jednak zdawać sobie Państwo sprawę, że nie wszystkim pacjentom można zalecić nowoczesne leczenie celowane.
Obecnie nie jesteśmy w stanie wykryć wszystkich możliwych mutacji genetycznych i nie dla wszystkich mutacji dostępne są celowane metody leczenia.

W każdym przypadku dostępność leczenia celowanego uzależniona jest od wyników badań diagnostyki molekularnej. Jeżeli nie istnieje żaden celowany lek, który można zastosować w Państwa przypadku, nie warto podejmować takiego leczenia. Wynika to z faktu, że w komórkach nowotworu nie ma żadnej nieprawidłowej cząsteczki, która umożliwiłaby skuteczność leczenia celowanego lub że wykryto mutację, dla której nie opracowano jeszcze odpowiedniej metody leczenia celowanego.

Najlepszym rozwiązaniem będzie wtedy włączenie tradycyjnych metod leczenia takich jak zabieg operacyjny, chemioterapia, radioterapia, terapia hormonalna czy też połączenie tych metod. Jednakże nawet w takiej sytuacji zlecenie badań diagnostyki molekularnej nie jest pozbawione sensu, ponieważ uzyskane w ich ramach informacje są niezwykle przydatne dla Państwa lekarza. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego wiemy, że obecnie nie ma leczenia celowanego, które byłoby skuteczniejsze niż tradycyjne metody. To jednak może się zmienić! Tradycyjne terapie stosowane obecnie (operacja, chemioterapia, radioterapia, terapia hormonalna) również mogą przedłużyć życie pacjentów. Co więcej, odpowiednie połączenie tych metod może doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Skuteczność tradycyjnych metod oznacza dodatkowe lata życia dla pacjenta. W tym czasie mogą zostać opracowane nowe substancje czynne i pacjent będzie mógł uzyskać dostęp do najnowocześniejszych terapii lekowych. Jest to bardziej korzystne aniżeli sytuacja, w której ani lekarz, ani pacjent nie wiedzą, że komórki nowotworowe są dotknięte mutacją. Oznacza to możliwość leczenia nową terapią celowaną molekularnie.